Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

Tyto webové stránky používají základní funkční cookie k zajištění svého správného fungování a sledovací cookie k pochopení toho, jak se stránkami pracujete. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s používáním cookies.

Podrobnější informace o tom, jak cookies zpracováváme, naleznete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

EXPRESS MONEY - Když je potřeba rychlost...

Úvěry pro spotřebitele

Potřebujete rychle vyřešit zajištění finančních prostředků k úhradě kupní ceny, popřípadě exekuce či insolvence?

Nabízíme rychlý, administrativně nenáročný úvěr s možností kdykoliv provádět mimořádné splátky bez sankce.

"Od roku 2005 pomáháme financovat široké spektrum finančních záměrů našich klientů. 
Jsme tu pro ně vždy, když je potřeba rychlost a spolehlivost.

Společnost EXPRESS MONEY s.r.o. získala oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru uděleného Českou národní bankou dne 24.5.2018.

I po skončení úvěrového moratoria pokračujeme v podpoře klientů v tíživé finanční situaci spojené s epidemií Covid-19 -  čtěte zde."

Michal Savruk, jednatel

Zaujala Vás naše nabídka? Máte dotazy?

Kontaktujte nás

Úroková sazba od 11,9% p.a., RPSN 12,44%

RPSN 12,44% platí za podmínek: úvěr ve výši 1.000.000,- Kč, úrok ve výši 11,9% p.a. splatný na konci úvěru, délka úvěru činí 12 měsíců, poplatek ve výši 5.000,- Kč splatný na konci úvěru.

Úroková sazba se odvíjí se od výše požadovaného úvěru, zajištění, doby trvání úvěru a dlouhodobosti spolupráce.

Úrok je splatný dle dohody, měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně nebo při vrácení jistiny např. při splacení jistiny z prodeje nemovitosti.

Předčasné splacení a mimořádné splátky bez sankcí

Mimořádnou splátku úvěru lze provést kdykoliv, v jakékoliv výši a to bez sankce 

Dále je úvěrovaný oprávněn od úvěrové smlouvy odstoupit i bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.

Obvyklá doba splatnosti úvěru je od 1 měsíce do 5 let s individuálním nastavením.

(Dle zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb.)

Jednoduchý proces schválení

Po obdržení potřebných podkladů poskytujeme výsledek schvalovacího procesu do několika dnů.

Individuální nastavení úvěru a podmínek

Reagujeme na konkrétní odlišnosti jednotlivých případů se zohledněním vašich finančních možností (cash-flow).

Rychlé čerpání a zpracování

 • čerpání na plombu do 24 h od podpisu smlouvy

 • zpracování úvěru v řádu několika dnů

Široké spektrum účelu financování

 • bezúčelové
 • řešení rychlé koupě
 • kapitálové investice
 • osobní půjčky
 • refinancování
 • oddlužení – exekuce, insolvence
 • dražby
 • vyplácení zástav
 • překlenovací úvěr

Jednoduchá administrativa - dokumentace smluvního zajištění

 • povinná předsmluvní dokumentace (dle zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb.)

 • smlouva o úvěru
 • zástavní smlouva 
 • případně smlouva o zastavení pohledávek z pojistné smlouvy (,,vinkulace pojistného")

Forma zajištění úvěru

 • byt, rodinný dům, činžovní dům, komerční objekt, výrobní prostory, ubytovací zařízení, nemovitosti určené k rekreaci, garáže, pozemky, ostatní

 • nemovitost nemusí být ve vlastnictví dlužníka

Zajištění spotřebitelského úvěru nesmí být ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky.

 

Podklady pro vyřízení úvěru

Klient pro zajištění úvěru dodává doklady a podklady uvedené v dotazníku: 

DOTAZNÍK

Seznam podkladů k posouzení úvěruschopnosti spotřebitele

dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona 257/2016

 (požadované dokumenty označí Poskytovatel - podle podmínek konkrétního obchodního případu)

 

            Identifikace Klienta:

Jméno: 

Příjmení:

Rodné příjmení:

Datum narození:

Trvalé bydliště:

Telefonní číslo:

e-mailová adresa:

 

 

A. Identifikace Klienta:

 

Klient předloží podklady

Požadované dokumenty

1.

Průkaz totožnosti

 

B. Doklady o příjmech - občan s příjmy ze závislé činnosti (všichni spolužadatelé)

2.

Potvrzení o výši průměrného čistého měsíčního příjmu žadatelů nebo Pracovní smlouva – originál nebo osvědčená kopie – Poskytovatel kopie

 

3.

12 posledních výplatních pásek nebo potvrzení zaměstnavatele za posledních 12 měsíců a výpisy z bankovního účtu, na který je příjem poukazován (jeden za poslední měsíc a jeden z období před 5 až 7 měsíci) nebo originál Výpisu z OSSZ za 12 měsíců

 

4.

Při souběhu příjmů Přiznání k dani z příjmů za poslední rok, vč. příloh – kopie potvrzená razítkem FÚ a doklad o zaplacení daně - originál (Poskytovatel kopie), (pouze v případě nedostatečného příjmu ze závislé činnosti)

 

C. Doklady o příjmech - osoba samostatně výdělečně činná

5.

popis a základní charakteristika podnikatelské aktivity (historie, jednotlivé aktivity a jejich podíl na tržbách, počet zaměstnanců, podíl na trhu apod.)

 

6.

přiznání k dani z příjmů za poslední 2 ukončená zdaňovací období, vč. příloh, kopie potvrzená razítkem FÚ – originál (Poskytovatel kopie)

 

7.

doklady o zaplacení daně – originál (Poskytovatel kopie)

 

8.

čestné prohlášení o stavu závazků Klienta vůči Finančnímu úřadu, Správě soc. zabezpečení a zdravotní pojišťovně – originál

 

9.

informace o aktuální úvěrové a jiné splátkové angažovanosti (typ, věřitel, limit a zůstatek, splatnost, výše splátek, zajištění) – originál (Poskytovatel kopie)

 

D. Ostatní příjmy

10.

dokumenty potvrzující případné ostatní příjmy (např. Smlouva o nájmu, daňová přiznání s příjmem z pronájmu, doklad o výši výživného včetně výpisů z účtu za posledních 6 měsíc a potvrzení o případných jiných příjmech nebo příspěvcích (pokud již není započítán do celkové částky čistého příjmu) atd.) - originál (Poskytovatel kopie)

 

E. Ostatní

11.

v případě, že je sepsána smlouva o zúžení / rozšíření SJM (sepsaná formou notářského zápisu) nebo rozhodnutí soudu o tomtéž – originál (Poskytovatel kopie)

 

12.

smlouva o vypořádání SJM po rozvodu manželství (pouze v případě rozvodu do 3 let) - originál (Poskytovatel kopie)

 

13.

doklady o zaplacení daně – originál (Poskytovatel kopie)

 

14.

výpis z Nebankovního registru klientských informací, originál

 

15.

Zdravotní dotazník pro posouzení k přistoupení k Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr – originál

 

F. Podklady k zastavované nemovitosti

16.

Aktuální výpis z KN - List vlastnictví nebo náhled z KÚ, adresa a /nebo č. parcely a katastrální území zastavované nemovitosti.

 

17.

snímek z katastrální mapy

 

19.

poslední ocenění nemovitosti, je-li to možné. Originál – (Poskytovatel kopie) Hodnotu nemovitosti oceňují znalci Poskytovatele.

 

20.

nabývací titul k nemovitosti - originál (Poskytovatel kopie)

 

21.

pojistná smlouva o pojištění nemovitosti – originál (Poskytovatel kopie)

 

G. Podklady k financování – Výstavba

22.

stavební povolení s nabytím právní moci (popř. certifikát autorizovaného inspektora) nebo ohlášení stavebních prací společně se souhlasem stavebního úřadu a s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem nebo rozhodnutí o umístění stavby, či územní souhlas – originál (Poskytovatel kopie) – možno předložit až před čerpáním

 

23.

smlouva o dílo nebo budoucí smlouva o dílo s dodavatelem stavby – originál (Poskytovatel kopie)

 

24.

položkový rozpočet a harmonogram prací – originál (Poskytovatel kopie)

 

25.

doklady o úhradě prací a materiálu – originál (Poskytovatel kopie)

 

26.

nabývací titul k nemovitosti (k pozemku, příp. k rozestavěné nemovitosti) - originál (Poskytovatel kopie)

 

27.

pojistná smlouva o pojištění nemovitosti

 

28.

snímek katastrální mapy, příp. geometrický plán

 

H. Splacení dříve poskytnutého úvěru/půjčky

24.

smlouva o úvěru / o půjčce - originál (Poskytovatel kopie)

 

25.

Potvrzení věřitele o splácení/dodržení splátkového kalendáře - originál (Poskytovatel kopie)

 

* Poskytovatel kopie – Poskytovatel si udělá kopii dokumentu pro účely založení do spisu Klienta

SEZNAM ZKRATEK

Zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů

VYMEZENÍ POJMŮ

Dotazník

formulář Poskytovatele obsahující seznam informací a dokladů, které jsou nezbytné pro posouzení úvěruschopnosti Klienta dle Zákona o spotřebitelském úvěru. Vzor Dotazníku tvoří Přílohu č. 1 těchto Pravidel pro posuzování úvěruschopnosti.

Emailová adresa Klienta

je emailová adresa Klienta uvedená Klientem pro další komunikaci s Poskytovatelem

Emailová adresa Poskytovatele

je emailová adresa Poskytovatele určená pro komunikaci s Klienty: info@expressmoney.cz 

Identifikační údaje Klienta

jsou: jméno a příjmení, adresa bydliště a datum narození;

Internetová stránka

je internetová stránka Poskytovatele s adresou www.expressmoney.cz

 

Klient

rozumí se ním spotřebitel, s nímž Poskytovatel o poskytnutí spotřebitelského úvěru jedná

Nabídka

závazná nabídka Poskytovatele na uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru, kterou Poskytovatel předkládá Klientovi a která obsahuje Poskytovatelem navržené podmínky pro poskytnutí Úvěru Klientovi.

 

Poskytovatel

obchodní společnost EXPRESS MONEY s.r.o., IČ: 272 68 497, se sídlem Pražská 13/19, Liberec III-Jeřáb, PSČ 460 07, Liberec, vedená v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21608.

Pracovník

osoba, která je s Poskytovatelem nebo případně spolupracujícím zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru v pracovněprávním vztahu, anebo člen statutárního orgánu nebo správní rady Poskytovatele nebo spolupracujícího zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, nebo prokurista, pokud se přímo podílejí na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, nebo jsou za poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zodpovědní

Pracovník pro posouzení úvěruschopnosti

je Pracovník pověřen posouzením úvěruschopnosti Klienta v souladu s Pravidly pro posouzení úvěruschopnosti. Tento Pracovník je určen v Organizačním řádu Poskytovatele a jedná se o Pracovníka vykonávajícího činnost: poskytování úvěru (úvěr)

Smlouva o spotřebitelském úvěru

příslušná smlouva o spotřebitelském úvěru uzavřená mezi Klientem a Poskytovatelem, na základě které se Poskytovatel zavazuje poskytnout Klientovi za stanovených podmínek Úvěr a Klient se zavazuje ve stanovené době Úvěr splatit Poskytovateli společně se sjednaným příslušenstvím.

Statutární orgán

Poskytovatele

Jednatel/é Poskytovatele

Telefonní číslo Klienta

je telefonní číslo uvedené Klientem Poskytovateli určené pro další komunikaci Klienta a Poskytovatele při sjednávání a využívání služeb Poskytovatele Klientem a pro ověření skutečností uváděných Klientem za účelem posouzení úvěruschopnosti Klienta.

Úvěr

peněžní prostředky, které Poskytovatel poskytuje Klientovi na základě

Smlouvy o spotřebitelském úvěru

Žádost

rozumí se ní „Žádost o poskytnutí spotřebitelského úvěru“ Klienta adresovaná Poskytovateli.

 

Posuzování úvěryschopnosti

POSUZOVÁNÍ ÚVĚRUSCHOPNOSTI

Poskytovatel se při posuzování úvěruschopnosti spotřebitele řídí:

 1. právní úpravou obsaženou v Zákoně o spotřebitelském úvěru,

 2. dohledovým benchmarkem ČNB č. 3/2016 – Požadavky na výkon činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru podle § 15 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

 3. obecnými pokyny EBA k posouzení úvěruschopnosti.

 

 1. POSOUZENÍ ÚVĚRUSCHOPNOSTI (BONITY)

   

  1. Poskytovatel před uzavřením Smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo změnou závazku z takové smlouvy spočívající ve významném navýšení celkové výše spotřebitelského úvěru posoudí úvěruschopnost Klienta na základě nezbytných, spolehlivých, dostatečných a přiměřených informací získaných od Klienta, a pokud je to nezbytné, z databáze umožňující posouzení úvěruschopnosti spotřebitele nebo i z jiných zdrojů.

  2. Poskytovatel vykonává posouzení úvěruschopnosti prostřednictvím pověřeného Pracovníka, kterým je Pracovník pro posouzení úvěruschopnosti.

  3. Informace, které Poskytovatel vyžaduje od Klienta za účelem posouzení úvěruschopnosti Klienta, jsou vymezeny v Dotazníku (viz níže). Poskytovatel je uvádí také na Internetových stránkách. Jedná se zejména o informace týkající se zadluženosti Klienta, přehled příjmů a výdajů (např. potvrzení o zaměstnání a příjmu, výpisy z účtu) a případně majetku.

  4. Informace poskytnuté Klientem jsou zaznamenány v Dotazníku.

  5. Klient poskytne Poskytovateli informace a doklady nezbytné k posouzení úvěruschopnosti Klienta na základě požadavků Poskytovatele. Klient je povinen poskytnout Poskytovateli úplné a pravdivé informace. Pokud je to nezbytné, poskytnuté informace je Klient povinen Poskytovateli na jeho žádost vysvětlit nebo doplnit.

  6. Klient poskytuje Poskytovateli informace a doklady pro posouzení jeho úvěruschopnosti následujícími způsoby: a) poštou na adresu: EXPRESS MONEY s.r.o., Pražská 13/19, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec, nebo elektronicky na emailovou adresu:    info@expressmoney.cz,  nebo do datové schránky, ID datové schránky: yth5h9d, nebo osobní předání v sídle společnosti.

  7. Klient nese odpovědnost za to, že údaje, které poskytne Poskytovateli za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti nebo později kdykoli během doby trvání Smlouvy o spotřebitelském úvěru, jsou úplné, pravdivé a nejsou zavádějící.

  8. Poskytovatel při posouzení úvěruschopnosti Klienta posuzuje zejména schopnost Klienta splácet sjednané pravidelné splátky spotřebitelského úvěru, a to na základě porovnání příjmů a výdajů Klienta a způsobu plnění dosavadních dluhů. 

  9. Poskytovatel poskytne spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud z výsledku posouzení úvěruschopnosti Klienta vyplývá, že nejsou důvodné pochybnosti o schopnosti Klienta spotřebitelský úvěr splácet. Klient bere na vědomí, že pokud úplné a pravdivé informace k posouzení jeho úvěruschopnosti neposkytne nebo na žádost Poskytovatele nevysvětlí, popřípadě nedoplní poskytnuté informace a Poskytovatel proto nebude schopen posoudit jeho úvěruschopnost, Poskytovatel Klientovi úvěr neposkytne.

  10.  Odmítne-li Poskytovatel Žádost Klienta v důsledku posouzení jeho úvěruschopnosti, Poskytovatel bude informovat Klienta bez zbytečného odkladu o tomto odmítnutí a pokud je důvodem neposkytnutí výsledek automatizovaného zpracování údajů, nebo vyhledávání v databázi dlužníků § 88 odst. 1 Zákona o spotřebitelském úvěru, které vypovídají o úvěruschopnosti Klienta, Poskytovatel Klienta vyrozumí o tomto výsledku a o použité databázi.
    

 2. PŘEZKOUMÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU

   

  1. Po obdržení Žádosti a shromáždění informací pro posouzení úvěruschopnosti Klienta provede Poskytovatel kontrolu a vyhodnocení informací, které Klient poskytl, a dalších informací, které Poskytovatel shromáždil za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti.

  2. Poskytovatel v rámci posouzení úvěruschopnosti Klienta zejména:

 • přiměřeně zjistí a vyhodnotí finanční a ekonomickou situaci Klienta, včetně ověření výše příjmů a výdajů (nákladů) Klienta, historie jeho příjmů a výdajů, i jejich očekávaného vývoje a případných výkyvů v průběhu času;
 • posoudí dosavadní dluhy Klienta a způsob a včasnost jejich plnění,
 • posoudí podmínky a způsob zohlednění majetku Klienta ve smyslu § 86 odst. 2 Zákona o spotřebitelském úvěru, tj. zejména schopnost Klienta splácet sjednané pravidelné splátky spotřebitelského úvěru, a to na základě porovnaní příjmů a výdajů Klienta a způsobu plnění dosavadních dluhů;

 • vyhodnotí přiměřenost pravděpodobného příjmu Klienta z hlediska jeho schopnosti plnit dluhy ze smlouvy o úvěru poté, co Klient odejde do důchodu (v situaci, kdy doba splácení úvěru přesahuje předpokládaný věk odchodu Klienta do důchodu), či nastane jiná objektivně očekávatelná skutečnost, v jejímž důsledku dojde ke snížení příjmu Klienta,

 • zohlední relevantní faktory, které by mohly ovlivnit schopnost Klienta plnit dluhy, aby nedošlo k nepřiměřenému strádání a předlužení Klienta,

 • ověří, že schopnost Klienta plnit dluhy z Úvěru nezávisí na výrazném zvýšení Klientova příjmu (pokud dokumentace neposkytuje dostatečnou oporu pro závěr, že ke zvýšení dojde),

 • obezřetně zohlední případné negativní scénáře budoucího vývoje (např. zvýšení referenčních úrokových sazeb u úvěru s pohyblivou úrokovou sazbou nebo odložení plateb jistiny či úroku).

 

3. Klient nese odpovědnost za to, že údaje, které uvede v Žádosti, jsou úplné a pravdivé. Klient v Žádosti udělí souhlas s tím, že    Poskytovatel je oprávněn a může volat na Telefonní číslo Klienta a stejně tak i zaměstnavateli Klienta nebo jiným osobám, aby ověřil pravdivost zaslaných údajů nebo též získal jiné nezbytné údaje pro posouzení jeho úvěruschopnosti a poskytnutí Úvěru. V případě, že Klient odmítne udělit v Žádosti uvedený souhlas a Poskytovatel tak nebude mít možnost ověřit Klientem tvrzené skutečnosti a nebude schopen řádně posoudit úvěruschopnost Klienta, může to být důvodem pro odmítnutí poskytnutí Úvěru.

4. Poskytovatel je kdykoli oprávněn požadovat po Klientovi poskytnutí dodatečných informací nebo podkladů, které Poskytovatel považuje za významné pro přezkoumání Žádosti Klienta. Do doby, než budou Poskytovateli doručeny vyžádané informace nebo podklady, Poskytovatel pozastaví přezkoumávání Žádosti Klienta. Neposkytnutí požadovaných informací nebo podkladů Klientem může být důvodem pro odmítnutí poskytnutí Úvěru.

5. Na základě výsledku vyhodnocení informací Poskytovatel rozhodne o poskytnutí či odmítnutí úvěru Klientovi a o podmínkách Úvěru, za kterých Úvěr Klientovi poskytne, o čemž Klienta bez zbytečného prodlení vyrozumí.

6. Poskytovatel při přezkoumání Žádosti Klienta není vázán požadovanou výší Úvěru nebo požadovanou dobou splatnosti Úvěru. Výše a doba splatnosti Úvěru bude navržena Poskytovatelem v jeho Nabídce s přihlédnutím k Žádosti Klienta, avšak vždy s ohledem na výsledek přezkoumání Žádosti Klienta.

7. Splnil-li Klient podmínky posouzení úvěruschopnosti a souhlasí-li Poskytovatel s poskytnutím Úvěru Klientovi, předloží Poskytovatel Klientovi Nabídku. Poskytovatel předkládá Klientovi Nabídku elektronickou poštou zaslanou na Emailovou adresu Klienta.

 

DOTAZNÍK

Seznam podkladů k posouzení úvěruschopnosti spotřebitele

dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona 257/2016

 (požadované dokumenty označí Poskytovatel - podle podmínek konkrétního obchodního případu)

 

            Identifikace Klienta:

Jméno: 

Příjmení:

Rodné příjmení:

Datum narození:

Trvalé bydliště:

Telefonní číslo:

e-mailová adresa:

 

A. Identifikace Klienta:

 

Klient předloží podklady

Požadované dokumenty

1.

Průkaz totožnosti

 

B. Doklady o příjmech - občan s příjmy ze závislé činnosti (všichni spolužadatelé)

2.

Potvrzení o výši průměrného čistého měsíčního příjmu žadatelů nebo Pracovní smlouva – originál nebo osvědčená kopie – Poskytovatel kopie

 

3.

12 posledních výplatních pásek nebo potvrzení zaměstnavatele za posledních 12 měsíců a výpisy z bankovního účtu, na který je příjem poukazován (jeden za poslední měsíc a jeden z období před 5 až 7 měsíci) nebo originál Výpisu z OSSZ za 12 měsíců

 

4.

Při souběhu příjmů Přiznání k dani z příjmů za poslední rok, vč. příloh – kopie potvrzená razítkem FÚ a doklad o zaplacení daně - originál (Poskytovatel kopie), (pouze v případě nedostatečného příjmu ze závislé činnosti)

 

C. Doklady o příjmech - osoba samostatně výdělečně činná

5.

popis a základní charakteristika podnikatelské aktivity (historie, jednotlivé aktivity a jejich podíl na tržbách, počet zaměstnanců, podíl na trhu apod.)

 

6.

přiznání k dani z příjmů za poslední 2 ukončená zdaňovací období, vč. příloh, kopie potvrzená razítkem FÚ – originál (Poskytovatel kopie)

 

7.

doklady o zaplacení daně – originál (Poskytovatel kopie)

 

8.

čestné prohlášení o stavu závazků Klienta vůči Finančnímu úřadu, Správě soc. zabezpečení a zdravotní pojišťovně – originál

 

9.

informace o aktuální úvěrové a jiné splátkové angažovanosti (typ, věřitel, limit a zůstatek, splatnost, výše splátek, zajištění) – originál (Poskytovatel kopie)

 

D. Ostatní příjmy

10.

dokumenty potvrzující případné ostatní příjmy (např. Smlouva o nájmu, daňová přiznání s příjmem z pronájmu, doklad o výši výživného včetně výpisů z účtu za posledních 6 měsíc a potvrzení o případných jiných příjmech nebo příspěvcích (pokud již není započítán do celkové částky čistého příjmu) atd.) - originál (Poskytovatel kopie)

 

E. Ostatní

11.

v případě, že je sepsána smlouva o zúžení / rozšíření SJM (sepsaná formou notářského zápisu) nebo rozhodnutí soudu o tomtéž – originál (Poskytovatel kopie)

 

12.

smlouva o vypořádání SJM po rozvodu manželství (pouze v případě rozvodu do 3 let) - originál (Poskytovatel kopie)

 

13.

doklady o zaplacení daně – originál (Poskytovatel kopie)

 

14.

výpis z Nebankovního registru klientských informací, originál

 

15.

Zdravotní dotazník pro posouzení k přistoupení k Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr – originál

 

F. Podklady k zastavované nemovitosti

16.

Aktuální výpis z KN - List vlastnictví nebo náhled z KÚ, adresa a /nebo č. parcely a katastrální území zastavované nemovitosti.

 

17.

snímek z katastrální mapy

 

19.

poslední ocenění nemovitosti, je-li to možné. Originál – (Poskytovatel kopie) Hodnotu nemovitosti oceňují znalci Poskytovatele.

 

20.

nabývací titul k nemovitosti - originál (Poskytovatel kopie)

 

21.

pojistná smlouva o pojištění nemovitosti – originál (Poskytovatel kopie)

 

G. Podklady k financování – Výstavba

22.

stavební povolení s nabytím právní moci (popř. certifikát autorizovaného inspektora) nebo ohlášení stavebních prací společně se souhlasem stavebního úřadu a s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem nebo rozhodnutí o umístění stavby, či územní souhlas – originál (Poskytovatel kopie) – možno předložit až před čerpáním

 

23.

smlouva o dílo nebo budoucí smlouva o dílo s dodavatelem stavby – originál (Poskytovatel kopie)

 

24.

položkový rozpočet a harmonogram prací – originál (Poskytovatel kopie)

 

25.

doklady o úhradě prací a materiálu – originál (Poskytovatel kopie)

 

26.

nabývací titul k nemovitosti (k pozemku, příp. k rozestavěné nemovitosti) - originál (Poskytovatel kopie)

 

27.

pojistná smlouva o pojištění nemovitosti

 

28.

snímek katastrální mapy, příp. geometrický plán

 

H. Splacení dříve poskytnutého úvěru/půjčky

24.

smlouva o úvěru / o půjčce - originál (Poskytovatel kopie)

 

25.

Potvrzení věřitele o splácení/dodržení splátkového kalendáře - originál (Poskytovatel kopie)

 

* Poskytovatel kopie – Poskytovatel si udělá kopii dokumentu pro účely založení do spisu Klienta

SEZNAM ZKRATEK

Zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů

VYMEZENÍ POJMŮ

Dotazník

formulář Poskytovatele obsahující seznam informací a dokladů, které jsou nezbytné pro posouzení úvěruschopnosti Klienta dle Zákona o spotřebitelském úvěru. Vzor Dotazníku tvoří Přílohu č. 1 těchto Pravidel pro posuzování úvěruschopnosti.

Emailová adresa Klienta

je emailová adresa Klienta uvedená Klientem pro další komunikaci s Poskytovatelem

Emailová adresa Poskytovatele

je emailová adresa Poskytovatele určená pro komunikaci s Klienty: info@expressmoney.cz 

Identifikační údaje Klienta

jsou: jméno a příjmení, adresa bydliště a datum narození;

Internetová stránka

je internetová stránka Poskytovatele s adresou www.expressmoney.cz

 

Klient

rozumí se ním spotřebitel, s nímž Poskytovatel o poskytnutí spotřebitelského úvěru jedná

Nabídka

závazná nabídka Poskytovatele na uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru, kterou Poskytovatel předkládá Klientovi a která obsahuje Poskytovatelem navržené podmínky pro poskytnutí Úvěru Klientovi.

 

Poskytovatel

obchodní společnost EXPRESS MONEY s.r.o., IČ: 272 68 497, se sídlem Pražská 13/19, Liberec III-Jeřáb, PSČ 460 07, Liberec, vedená v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21608.

Pracovník

osoba, která je s Poskytovatelem nebo případně spolupracujícím zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru v pracovněprávním vztahu, anebo člen statutárního orgánu nebo správní rady Poskytovatele nebo spolupracujícího zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, nebo prokurista, pokud se přímo podílejí na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, nebo jsou za poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zodpovědní

Pracovník pro posouzení úvěruschopnosti

je Pracovník pověřen posouzením úvěruschopnosti Klienta v souladu s Pravidly pro posouzení úvěruschopnosti. Tento Pracovník je určen v Organizačním řádu Poskytovatele a jedná se o Pracovníka vykonávajícího činnost: poskytování úvěru (úvěr)

Smlouva o spotřebitelském úvěru

příslušná smlouva o spotřebitelském úvěru uzavřená mezi Klientem a Poskytovatelem, na základě které se Poskytovatel zavazuje poskytnout Klientovi za stanovených podmínek Úvěr a Klient se zavazuje ve stanovené době Úvěr splatit Poskytovateli společně se sjednaným příslušenstvím.

Statutární orgán

Poskytovatele

Jednatel/é Poskytovatele

Telefonní číslo Klienta

je telefonní číslo uvedené Klientem Poskytovateli určené pro další komunikaci Klienta a Poskytovatele při sjednávání a využívání služeb Poskytovatele Klientem a pro ověření skutečností uváděných Klientem za účelem posouzení úvěruschopnosti Klienta.

Úvěr

peněžní prostředky, které Poskytovatel poskytuje Klientovi na základě

Smlouvy o spotřebitelském úvěru

Žádost

rozumí se ní „Žádost o poskytnutí spotřebitelského úvěru“ Klienta adresovaná Poskytovateli.

 

Reprezentativní příklad

REPREZENTATIVNÍ PŘÍKLAD k nabídce spotřebitelského úvěru:

 

výše úvěru
 
1.000.000,- Kč

doba trvání úvěru
 

 

1 rok

CZK měsíční splátka
splatná k 1. dni v měsíci

 

12.500,- Kč
celkem zaplaceno
 
1.154.597,- Kč
úroková sazba
 
15% p.a.

poplatek za zpracování
splatný při podpisu úvěrové smlouvy

 

5.000,- Kč
RPSN
 
16,71%

 

Řešení stížností

PRAVIDLA PRO ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Klient může podat stížnost následujícími způsoby:

Poštou

 • na adresu: EXPRESS MONEY s.r.o., Pražská 13/19, 460 07 Liberec III - Jeřáb

E mailem

 • na emailovou adresu: stiznosti@expressmoney.cz

Zaslat do datové schránky

 • ID datové schránky: yth5h9d

Stížnost není možné podat ústní formou, ani telefonicky.

Klient, který podává stížnost či reklamaci, je povinen sdělit společnosti údaje potřebné na identifikaci smluvního vztahu, zejména:

 • jméno a příjmení klienta

 • bydliště klienta

 • datum narození klienta

 • předmět reklamace

 • způsob přijetí podání

Společnost podle uvedených identifikačních údajů a předmětu reklamace zjistí, zda klient je osobou oprávněnou v této věci jednat.

Pokud za klienta podává stížnost nebo reklamaci jeho zástupce, musí být zástupcem současně předložena plná moc vystavená klientem k uplatňování stížnosti nebo reklamace u společnosti.

Nejsou-li údaje z písemného podání dostačující, vyzve společnost odesílatele k jejich doplnění.

Není-li ani na výzvu společnosti řádně doložena identifikace klienta potvrzující oprávnění klienta v předmětné věci jednat nebo plná moc, společnost přijatou stížnost nebo reklamaci odloží bez věcného vyřízení. O této skutečnosti společnost informuje osobu, která stížnost nebo reklamaci uplatňuje, a to i se zdůvodněním.

Anonymní stížnosti nebo reklamace společnost nevyřizuje. Je-li společnosti doručena anonymní stížnost nebo reklamace, společnost takovouto stížnost nebo reklamaci zaeviduje, avšak věcně ji dále neřeší.

Klient je povinen ve své stížnosti či reklamaci srozumitelně a výstižně označit předmět své stížnosti nebo reklamace.

Klient je společně se svou stížností nebo reklamací povinen předložit podklady, nezbytně potřebné pro identifikaci předmětu stížnosti nebo reklamace a prokázání oprávněnosti své stížnosti nebo reklamace. V případě, kdy klient nepředloží k stížnosti nebo reklamaci nezbytně potřebné podklady nebo tyto podklady předloží jen částečně, je společnost povinna vyzvat klienta k předložení těchto podkladů. Klient je povinen požadované podklady předložit společnosti ve lhůtě stanovené ve výzvě, která bude nejvíc patnáct (15) dnů ode dne doručení výzvy společnosti. O tuto dobu se prodlužuje lhůta společnosti pro vyřízení stížnosti či reklamace.

Nejsou-li klientem ani na výzvu společnosti předloženy požadované podklady, společnost stížnost nebo reklamaci klienta prošetří a vyřídí na základě neúplných podkladů předložených klientem nebo na základě podkladů evidovaných ve společnosti. Není-li takovýto postup možný, společnost stížnost nebo reklamaci po uplynutí stanovené lhůty k předložení požadovaných podkladů odloží bez věcného vyřízení.

LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ STÍŽNOSTI

Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů.

Společnost je povinna stížnost nebo reklamaci vyřídit nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne přijetí stížnosti nebo reklamace klienta společností.

V případě, že Klient v stížnosti nebo reklamaci uvede neúplné údaje či nepředloží nezbytné podklady, bude stížnost nebo reklamace vyřízena ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne doplnění stížnosti nebo reklamace ze strany klienta.

Ve výjimečných případech, kdy stížnost nebo reklamaci klienta nemůže Společnost z vážného důvodu vyřídit ve stanovené lhůtě, je společnost oprávněna tuto lhůtu prodloužit o nezbytnou dobu, nejvýše však o dalších třicet (30) dní. O prodloužení doby pro vyřízení stížnosti nebo reklamace je společnost povinna klienta informovat bez zbytečného prodlení.

Osoby pověřené řešením reklamace nebo stížnosti jsou povinné dbát na to, aby byly zachovány veškeré lhůty pro vyřízení reklamace nebo stížnosti.

ODPOVĚĎ NA STÍŽNOST

Odpověď na stížnost podavatel stížnosti obdrží stejným způsobem, kterým stížnost podal.

Společnost je povinna o způsobu řešení reklamace nebo stížnosti informovat klienta. Odpověď na stížnost nebo reklamaci klient obdrží stejným způsobem, jakým stížnost či reklamaci podával, nepožádá-li klient vysloveně o jiný způsob vyrozumění.

FORMA STÍŽNOSTI

Stížnost může být podána ve formě volného textu, neexistuje specifický formulář pro podávání stížností.

ODPOVĚDNÁ OSOBA K ŘEŠENÍ STÍŽNOSTI

Odpovědný pracovník společnosti EXPRESS MONEY s.r.o.

Informace dle zákona o spotřebitelském úvěru


Požadavky dle § 92 odst. 1 ZoSÚ 

1. kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, popřípadě adresu pro doručování elektronické pošty:

EXPRESS MONEY s.r.o.
poštovní adresa pro doručování: Pražská 13/19
460 07 Liberec III - Jeřáb
tel: 485 100 409
e-mail: info@expressmoney.cz

2. údaje o registru nebo seznamu, kde je možno ověřit jeho oprávnění k činnosti:

Seznam regulovaných a registrovaných subjektů na webových stránkách ČNB http://www.cnb.cz/cnb/jerrs


3. údaje o interním mechanismu vyřizování stížností:

stiznosti@expressmoney.cz
lhůta k vyřízení stížnosti 30 dnů


4. údaje o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra:

Zákon č. 257/2016  Sb., zákon o spotřebitelském úvěru, v platném znění, ukládá povinnost informovat spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporů ze smluv o spotřebitelském úvěru prostřednictvím finančního arbitra (Finanční arbitr ČR, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1).


5. údaje o orgánu dohledu:

Orgánem příslušným k dozoru nad dodržováním ustanovení tohoto zákona je Česká národní banka, webové stránky ČNB: www.cnb.cz.


6. obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru, včetně informací vyžadovaných od spotřebitele podle § 84 odst. 1 za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti:

Pro poskytnutí úvěru je nutné posouzení úvěruschopnosti spotřebitele na základě následujících podkladů:
průkaz totožnosti
potvrzení o výši příjmu
aktuální výpis listu vlastnictví nebo náhled z KÚ, minimálně adresa nebo č. parcely a katastrální území zastavované nemovitosti, snímek katastrální mapy
pokud je to možné, poslední odhad nemovitosti (hodnotu nemovitosti oceňujeme sami s našimi znalci)
aktuální fotografie nemovitosti
v případě existence zástavního práva, exekuce či jiného omezení vyznačeného na LV - doložit listiny, na základě kterých bylo toto omezení vyznačeno, doložit aktuální zůstatek dluhu
pro posouzení úvěru stačí kopie dokladů + telefonní kontakt, možno zaslat poštou nebo na email info@expressmoney.cz  (posouzení úvěru zdarma)
plán a možnosti splacení úvěru a úroků

Poskytnuté informace a podklady musí úplné a pravdivé. Neposkytnutí úplných a pravdivých informací, jež ve svém důsledku znemožní posouzení úvěruschopnosti spotřebitele, bude mít za následek zamítnutí žádosti o úvěr.

Posouzení žádosti o úvěr zpravidla trvá 1 až 5 dnů a o její výsledku budete informování telefonicky nebo emailem na adresu spotřebitele.


7. informace o tom, zda je poskytována rada podle § 85 odst. 1:

Není poskytována


8. účel použití spotřebitelského úvěru, včetně případné informace o tom, že účel čerpání spotřebitelského úvěru není omezen: 

Účel čerpání spotřebitelského úvěru není omezen


9. formy a podmínky zajištění spotřebitelského úvěru, pokud je vyžadováno:

Podmínkou poskytnutí spotřebitelského úvěru je jeho zajištění zástavním právem k nemovitosti ve vlastnictví spotřebitele či třetí osoby, příp. zřízení zástavního práva k pohledávkám z pojistné smlouvy na pojištění zastavované nemovitosti


10. příklady možné doby trvání spotřebitelského úvěru

Minimální doba trvání spotřebitelského úvěru je 1 měsíc. Maximální doba trvání spotřebitelského úvěru je 5 let. Individuální dohoda.


11. typy dostupné zápůjční úrokové sazby spolu se stručným popisem vlastností pevné a pohyblivé sazby, včetně souvisejících důsledků pro spotřebitele

Pevná sazba neměnná


12. je-li nabízen spotřebitelský úvěr v cizí měně, uvedení této měny včetně vysvětlení důsledků, které pro spotřebitele vyplývají z uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru v cizí měně:

Poskytujeme úvěry pouze v Kč.


13. reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů:

 Viz odkaz:
http://www.expressmoney.cz/uvery-pro-spotrebitele

14. případné další náklady, které nejsou do celkových nákladů spotřebitelského úvěru zahrnuty a které spotřebitel musí v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru zaplatit:

 Nejsou
15. možnosti splácení spotřebitelského úvěru poskytovateli včetně počtu, četnosti a výše pravidelných splátek:

 Úrok je splatný dle dohody, měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně nebo při vrácení jistiny např. při splacení jistiny z prodeje nemovitosti. Mimořádnou splátku úvěru je možné zaplatit kdykoliv, v jakékoli výši a bez sankce.


16. je-li to relevantní, jasné a výstižné upozornění, že splácení spotřebitelského úvěru podle uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru nezaručuje splacení celkové výše spotřebitelského úvěru:

----

17. podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru:

Spotřebitel je oprávněn vrátit vyčerpané úvěrové prostředky nebo jejich část kdykoli.

• každé mimořádné vrácení (i dílčí) musí být avizováno nejméně 3 pracovní dny před požadovaným termínem vrácení těchto prostředků;
• v případě vracení úvěru před splatností, je spotřebitel povinen zaplatit smluvní úroky jen za dobu od poskytnutí úvěru do jeho vrácení;
• předčasné splacení není jakkoliv sankcionováno

18. případný požadavek na ocenění nemovité věci, nákladů vyplývajících z tohoto ocenění pro spotřebitele a informace o tom, zda je ocenění povinen provést spotřebitel:

Spotřebitel není povinen provést ocenění, nemovitosti oceňujeme sami s našimi znalci zdarma.


19. informace o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem, je-li uzavření takové smlouvy podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru za nabízených podmínek, včetně informace, zda je spotřebitel při uzavírání takové smlouvy omezen na nabídku daného poskytovatele nebo zprostředkovatele:

Požadujeme pouze pojištění zajištěné nemovitosti, klient si zajišťuje sám dle svého výběru.


20. upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru:

Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky (např. nucený prodej majetku) a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti.
V případě prodlení spotřebitele se splátkou úroku dle smlouvy o spotřebitelském úvěru, a to byť i jen zčásti, vzniká EXPRESS MONEY s.r.o. nárok na smluvní pokutu ve výši 0,06% denně z částky ohledně niž je spotřebitel v prodlení a dále nárok na úroky z prodlení ve výši stanoveném nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
V případě, že je spotřebitel v prodlení se splátkou jistiny dle smlouvy o spotřebitelském úvěru, a to byť i jen zčásti, vzniká EXPRESS MONEY s.r.o. nárok na smluvní pokutu ve výši 0,06% denně z částky ohledně niž je spotřebitel v prodlení a dále nárok na úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
V případě porušení jiných závazků (např. nepravdivost prohlášení) mohou být účtovány smluvní pokuty ve výši 5 – 10% z aktuální výše úvěru.
V případě prodlení platby úroku, a to byť i jen z části, delším než 5 dnů vyzve úvěrující úvěrovaného k úhradě splatné částky a poskytne úvěrovanému k tomu lhůtu 30 dnů od odeslání výzvy. Pokud úvěrovaný splátku neuhradí ani v poskytnuté lhůtě, je úvěrující oprávněn učinit celou pohledávku okamžitě splatnou včetně příslušenství a smluvních pokut, se splatností ke dni následujícímu po dni doručení příslušného oznámení do sféry vlivu úvěrovaného.
Souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut souvisejících s prodlením spotřebitele nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200 000 Kč.

 

Postup při podání žádosti o odklad splátek v souvislosti s epidemií Covid-19:

PRAVIDLA PRO ŘEŠENÍ ŽÁDOSTI O ODKLAD SPLÁTEK

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Klient může podat žádost následujícími způsoby:

Poštou

 • na adresu: EXPRESS MONEY s.r.o., Pražská 13/19, 460 07 Liberec III - Jeřáb

E mailem

 • na emailovou adresu: info@expressmoney.cz

Zaslat do datové schránky

 • ID datové schránky: yth5h9d

Klient, který podává žádost, je povinen sdělit společnosti údaje potřebné na identifikaci smluvního vztahu, zejména:

 • jméno a příjmení klienta

 • bydliště klienta

 • datum narození klienta

 • identifikaci smlouvy, zejména číslo evidenční, výši úvěru a datum uzavření

 • okolnosti vedoucí k žádosti o odklad splátek

Společnost podle uvedených identifikačních údajů a předmětu žádosti zjistí, zda klient je osobou oprávněnou v této věci jednat.

Pokud za klienta podává žádost jeho zástupce, musí být zástupcem současně předložena plná moc vystavená klientem k uplatňování žádosti u společnosti.

Nejsou-li údaje z písemného podání dostačující, vyzve společnost odesílatele k jejich doplnění.

Není-li ani na výzvu společnosti řádně doložena identifikace klienta potvrzující oprávnění klienta v předmětné věci jednat nebo plná moc, společnost přijatou žádost odloží bez věcného vyřízení. O této skutečnosti společnost informuje osobu, která žádost uplatňuje, a to i se zdůvodněním.

Anonymní žádosti společnost nevyřizuje. Je-li společnosti doručena anonymní žádost, společnost takovouto žádost zaeviduje, avšak věcně ji dále neřeší.

Klient je povinen ve své žádosti srozumitelně a výstižně označit okolnosti a důvody své žádosti.

Klient je společně se svou žádostí povinen předložit podklady, nezbytně potřebné pro posouzení žádosti a pro prokázání oprávněnosti žádosti. V případě, kdy klient nepředloží k žádosti nezbytně potřebné podklady nebo tyto podklady předloží jen částečně, je společnost povinna vyzvat klienta k předložení těchto podkladů. Klient je povinen požadované podklady předložit společnosti ve lhůtě stanovené ve výzvě, která bude nejvíc deset (10) dnů ode dne doručení výzvy společnosti. O tuto dobu se prodlužuje lhůta společnosti pro vyřízení žádosti.

Nejsou-li klientem ani na výzvu společnosti předloženy požadované podklady, společnost žádost klienta prošetří a vyřídí na základě neúplných podkladů předložených klientem nebo na základě podkladů evidovaných ve společnosti. Není-li takovýto postup možný, společnost žádost po uplynutí stanovené lhůty k předložení požadovaných podkladů odloží bez věcného vyřízení.

LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI

Lhůta pro vyřízení žádosti je 10 dnů.

Společnost je povinna žádost vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) dnů ode dne přijetí žádosti klienta společností.

V případě, že klient v žádosti uvede neúplné údaje či nepředloží nezbytné podklady, bude žádost vyřízena ve lhůtě do deseti (10) dnů ode dne doplnění žádosti ze strany klienta.

Ve výjimečných případech, kdy žádost klienta nemůže Společnost z vážného důvodu vyřídit ve stanovené lhůtě, je společnost oprávněna tuto lhůtu prodloužit o nezbytnou dobu, nejvýše však o dalších deset (10) dní. O prodloužení doby pro vyřízení žádosti je společnost povinna klienta informovat bez zbytečného prodlení.

Osoby pověřené řešením žádosti jsou povinné dbát na to, aby byly zachovány veškeré lhůty pro vyřízení žádosti.

POPLATEK ZA ROZLOŽENÍ NEBO ODKLAD SPLÁTEK 

​​V případě kladného posouzení žádosti je možnost využití rozložení splátek či odkladu splátek bez poplatku.

ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST

Odpověď na žádost podavatel žádosti obdrží stejným způsobem, kterým žádost podal.

Společnost je povinna o způsobu řešení žádosti informovat klienta. Odpověď na žádost klient obdrží stejným způsobem, jakým žádost podával, nepožádá-li klient vysloveně o jiný způsob vyrozumění.

FORMA ŽÁDOSTI

Žádost může být podána ve formě volného textu, neexistuje specifický formulář pro podání žádosti.

ODPOVĚDNÁ OSOBA K ŘEŠENÍ ŽÁDOSTI

Odpovědný pracovník společnosti EXPRESS MONEY s.r.o.


Kontaktujte nás

420 730 598 111
420 485 100 409

Žádost o úvěr online

Poskytujeme úvěry v min. výši 200.000,- Kč.

Podmínkou je zástava nemovitosti.

Žádost o úvěr online

Telefon usnadní a urychlí vzájemnou komunikaci
Na e-mail Vám pošleme všechny nezbytné dokumenty a materiály
Minimální výše úvěru je 200 000 Kč
Nemovitost nemusí být ve vlastnictví dlužníka

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O ÚVĚR NA WEBOVÉM PORTÁLU

1. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Zaškrtnutím příslušného pole (checkboxu) na zákaznickém portálu na webové stránce http://www.expressmoney.cz.

udělujete společnosti EXPRESS MONEY s.r.o., identifikační číslo 27268497, se sídlem Pražská 13/19, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21608 (dále jen „správce“),

SOUHLAS se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu a za podmínek uvedených v tomto dokumentu.

1.2. Na základě tohoto souhlasu budeme zpracovávat Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení) a kontaktní údaje (telefon, email), údaje o požadovaném úvěru, a to za účelem předběžného vyhodnocení Vaší žádosti o úvěr a zpětného kontaktování v souvislosti s Vaší žádostí o úvěr.

1.3. Jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů k uvedenému účelu je možné jen na základě dobrovolného poskytnutí z Vaší strany. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout.

1.4. Souhlas udělujete na dobu 1 roku.

1.5. Udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů je možné kdykoliv odvolat emailem na adrese info@expressmoney.cz .

2. ÚČEL DOKUMENTU

2.1. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“ nebo „nařízení“).

3. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

3.1. EXPRESS MONEY s.r.o., identifikační číslo 27268497, se sídlem Pražská 13/19, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21608.

3.2. Kontaktní údaje správce: adresa pro doručování: Pražská 13/19, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, email: info@expressmoney.cz, telefon +420 485 100 409.

3.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

4. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje správce zpracovává v tomto rozsahu:

4.1.1. Identifikační údaje: jméno, příjmení,

4.1.2. Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mail,

4.1.3. Údaje o požadovaném úvěru.

5. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas daný správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

6. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je předběžné vyhodnocení Vaší žádosti o úvěr a zpětného kontaktování v souvislosti s Vaší žádostí o úvěr na webové stránce http://www.expressmoney.cz. Tento účel zahrnuje také evidenci Vašich osobních údajů v databázi kontaktů správce.

6.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 nařízení.

7. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány k uvedenému účelu po dobu trvání Vašeho souhlasu, který byl udělen na dobu 1 roku, nejdéle však do doby odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

7.2. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány správcem i bez Vašeho souhlasu, pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jakož i v případech stanovených právními předpisy.

8. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Správce může dále předávat osobní údaje třetím stranám, pokud to vyplývá z právních předpisů nebo z povahy smluvního vztahu, kterými mohou být:

8.1.1. státní orgány a další subjekty v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními právními předpisy (např. soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutoři, orgány dohledu)

8.2. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i další subjekty, jako zpracovatelé, na základě smlouvy se správcem, kterými mohou být:

8.2.1. osoby podílející se na dodání služby na základě smlouvy uzavřené s klientem,

8.2.2. subjekty zajišťující správu softwaru správce, hostingové služby, jiné IT služby a provoz webových stránek a zákaznického portálu www.expressmoney.cz,

8.2.3. subjekty zajišťující vymáhání pohledávek pro správce,

8.2.4. subjekty poskytující poradenství správci (např. účetní, advokáti).

8.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci

9. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

9.1. Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo

9.1.1. požádat správce o přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem,

9.1.2. požádat správce o kopii těchto osobních údajů,

9.1.3. požádat správce o opravu nepřesných osobních údajů,

9.1.4. požádat správce o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně,

9.1.5. požádat správce o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR,

9.1.6. na přenositelnost Vašich osobních údajů,

9.1.7. vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

9.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.3. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Případným odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: e-mailem zasláním na adresu: info@expressmoney.cz.

EXPRESS MONEY s.r.o., s platností od 25.5.2018.