Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

Tyto webové stránky používají základní funkční cookie k zajištění svého správného fungování a sledovací cookie k pochopení toho, jak se stránkami pracujete. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s používáním cookies.

Podrobnější informace o tom, jak cookies zpracováváme, naleznete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

EXPRESS MONEY - Když je potřeba rychlost...

Úvěry pro podnikatele

Řešíte náhlý výpadek cash-flow? Potřebujete získat čas na dokončení vašeho projektu?

Financování start-upu a začínajících podnikatelů.

"Nabízíme rychlé a dostupné řešení financování vašich podnikatelských záměrů a projektů. Spodní hranice je 200 tis. Kč, horní hranici tvoří hodnota zajištění."

Michal Savruk,  jednatel

Zaujala Vás naše nabídka? Máte dotazy?

Kontaktujte nás

Úroková sazba od 11,9% p.a.

Odvíjí se od výše požadovaného úvěru, zajištění, doby trvání a dlouhodobé spolupráce.

Je splatný dle dohody, měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně nebo při vrácení jistiny např. při splacení jistiny z prodeje nemovitosti.

Úroková sazba je pevná.

Předčasné splacení a mimořádné splátky bez sankcí

Mimořádnou splátku úvěru lze provést kdykoliv, v jakékoliv výši a to bez sankce.

Obvyklá doba splatnosti úvěru je od 1 měsíce do 3 let s individuálním nastavením.

Jednoduchý proces schválení

Po obdržení potřebných podkladů poskytujeme výsledek schvalovacího procesu do několika dnů.

Horní hranice úvěru závislá na hodnotě zastavované nemovitosti

 • minimální částka 200.000,- Kč
 • horní hranice úvěru je omezena pouze hodnotou zastavované nemovitosti při reálném posouzení možností splacení úvěru. Realizujeme úvěry i v řádech několika desítek milionů korun.

Individuální nastavení úvěru a podmínek

Reagujeme na konkrétní odlišnosti jednotlivých případů se zohledněním vašich možností cash-flow.

Rychlé čerpání a zpracování

 • čerpání na plombu do 24 h od podpisu smlouvy

 • zpracování úvěru v řádu několika dnů

Široké spektrum účelu financování

 • bezúčelové
 • řešení rychlé koupě
 • kapitálové investice
 • osobní půjčky
 • refinancování
 • oddlužení – exekuce, insolvence
 • dražby
 • vyplácení zástav
 • překlenovací úvěr

Jednoduchá administrativa - dokumentace smluvního zajištění

 • smlouva o úvěru
 • směnka 
 • zástavní smlouva 
 • případně smlouva o zastavení pohledávek z pojistné smlouvy (,,vinkulace pojistného")

Forma zajištění úvěru

 • byt, rodinný dům, činžovní dům, komerční objekt, výrobní prostory, ubytovací zařízení, nemovitosti určené k rekreaci, garáže, pozemky, ostatní

 • nemovitost nemusí být ve vlastnictví dlužníka

Podklady pro vyřízení úvěru

Klient pro zajištění úvěru dodává: 

 • průkaz totožnosti
 • u právnických osob a podnikatelů výpis z OR nebo kopie živnostenského listu
 • aktuální výpis listu vlastnictví nebo náhled z KÚ, minimálně adresa nebo č. parcely a katastrální území zastavované nemovitosti, snímek katastrální mapy
 • pokud je to možné, poslední odhad nemovitosti, hodnotu nemovitosti oceňujeme sami s našimi znalci
 • aktuální fotografie nemovitosti 
 • v případě existence zástavního práva, exekuce či jiného omezení vyznačeného na LV - doložit listiny,na základě kterých bylo toto omezení vyznačeno, doložit aktuální zůstatek dluhu
 • pro posouzení úvěru stačí kopie dokladů + telefonní kontakt, možno zaslat poštou nebo na e-mail info@expressmoney.cz                   (posouzení úvěru zdarma)

    

Poplatky

 • minimálně 5 000,- Kč za zpracování úvěru (v poplatku jsou již zahrnuty poplatky za  kolky a ověření)
 • poplatek je splatný při nebo po podpisu smlouvy o úvěru

Kontaktujte nás

420 730 598 111
420 485 100 409

Žádost o úvěr online

Poskytujeme úvěry v min. výši 200.000,- Kč.

Podmínkou je zástava nemovitosti.

Žádost o úvěr online

Telefon usnadní a urychlí vzájemnou komunikaci
Na e-mail Vám pošleme všechny nezbytné dokumenty a materiály
Minimální výše úvěru je 200 000 Kč
Nemovitost nemusí být ve vlastnictví dlužníka

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O ÚVĚR NA WEBOVÉM PORTÁLU

1. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Zaškrtnutím příslušného pole (checkboxu) na zákaznickém portálu na webové stránce http://www.expressmoney.cz.

udělujete společnosti EXPRESS MONEY s.r.o., identifikační číslo 27268497, se sídlem Pražská 13/19, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21608 (dále jen „správce“),

SOUHLAS se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu a za podmínek uvedených v tomto dokumentu.

1.2. Na základě tohoto souhlasu budeme zpracovávat Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení) a kontaktní údaje (telefon, email), údaje o požadovaném úvěru, a to za účelem předběžného vyhodnocení Vaší žádosti o úvěr a zpětného kontaktování v souvislosti s Vaší žádostí o úvěr.

1.3. Jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů k uvedenému účelu je možné jen na základě dobrovolného poskytnutí z Vaší strany. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout.

1.4. Souhlas udělujete na dobu 1 roku.

1.5. Udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů je možné kdykoliv odvolat emailem na adrese info@expressmoney.cz .

2. ÚČEL DOKUMENTU

2.1. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“ nebo „nařízení“).

3. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

3.1. EXPRESS MONEY s.r.o., identifikační číslo 27268497, se sídlem Pražská 13/19, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21608.

3.2. Kontaktní údaje správce: adresa pro doručování: Pražská 13/19, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, email: info@expressmoney.cz, telefon +420 485 100 409.

3.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

4. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje správce zpracovává v tomto rozsahu:

4.1.1. Identifikační údaje: jméno, příjmení,

4.1.2. Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mail,

4.1.3. Údaje o požadovaném úvěru.

5. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas daný správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

6. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je předběžné vyhodnocení Vaší žádosti o úvěr a zpětného kontaktování v souvislosti s Vaší žádostí o úvěr na webové stránce http://www.expressmoney.cz. Tento účel zahrnuje také evidenci Vašich osobních údajů v databázi kontaktů správce.

6.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 nařízení.

7. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány k uvedenému účelu po dobu trvání Vašeho souhlasu, který byl udělen na dobu 1 roku, nejdéle však do doby odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

7.2. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány správcem i bez Vašeho souhlasu, pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jakož i v případech stanovených právními předpisy.

8. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Správce může dále předávat osobní údaje třetím stranám, pokud to vyplývá z právních předpisů nebo z povahy smluvního vztahu, kterými mohou být:

8.1.1. státní orgány a další subjekty v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními právními předpisy (např. soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutoři, orgány dohledu)

8.2. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i další subjekty, jako zpracovatelé, na základě smlouvy se správcem, kterými mohou být:

8.2.1. osoby podílející se na dodání služby na základě smlouvy uzavřené s klientem,

8.2.2. subjekty zajišťující správu softwaru správce, hostingové služby, jiné IT služby a provoz webových stránek a zákaznického portálu www.expressmoney.cz,

8.2.3. subjekty zajišťující vymáhání pohledávek pro správce,

8.2.4. subjekty poskytující poradenství správci (např. účetní, advokáti).

8.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci

9. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

9.1. Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo

9.1.1. požádat správce o přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem,

9.1.2. požádat správce o kopii těchto osobních údajů,

9.1.3. požádat správce o opravu nepřesných osobních údajů,

9.1.4. požádat správce o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně,

9.1.5. požádat správce o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR,

9.1.6. na přenositelnost Vašich osobních údajů,

9.1.7. vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

9.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.3. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Případným odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: e-mailem zasláním na adresu: info@expressmoney.cz.

EXPRESS MONEY s.r.o., s platností od 25.5.2018.